KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Sekcja Planowania Strategicznego i Rozliczeń Inwestycji

Do zadań Sekcji należy:

  1. Wykonywanie bieżących analiz tematycznych i biznesplanów w zakresie spraw należących do kompetencji Kanclerza.
  2. Zbieranie i przetwarzanie informacji w zakresie nowych możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
  3. Udział w sporządzaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
  4. Kontrola i koordynacja działań jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie realizacji inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  5. Udział w przygotowywaniu wstępnego Studium Wykonalności inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz koordynacja prac nad sporządzeniem pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
  6. Kompleksowe rozliczanie zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.
  7. Sprawozdawczość do instytucji zarządzających funduszami zewnętrznymi.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies